تماس با ما

 

شهر صنعتی رشت - بلوار صنعت 1 - خیابان پردیس - روبروی تامین اجتماعی

 شرکت صامت تک خزر( نیوساد)

تلفن : 01333884462

تلفکس : 01333883055