تماس با ما

 

شهر صنعتی رشت - بلوار صنعت 1 - خیابان پردیس - روبروی تامین اجتماعی

 شرکت صامت تک خزر( نیوساد)

تلفن :  4 -01331883212

تلفکس : 01331883354